SAUGA DARBO VIETOJE

SAUGA DARBO VIETOJE

Darbų sauga yra svarbiausias veiksnys, užtikrinantis kokybišką bei saugų darbą bet kurioje srityje. Rokvesta darbo saugos specialistai konsultuoja darbo saugos klausimais, dalyvauja nelaimingų atsitikimų tyrimuose, konsultuoja visais, su darbo sauga, susijusiais klausimais. Mums svarbi Jūsų darbuotoju sveikata bei gerovė, todėl mes teikiame tik reikalavimus atitinkančias paslaugas darbo saugos srityje.

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės įvertinimas;
 • Nuolatinė darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi priežiūra ir kontrolė;
 • Konsultacijų teikimas darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos privalomosios dokumentacijos rengimas ir atnaujinimas;
 • Asmeninės apsauginės priemonės ir jų naudojimo kontrolė;
 • Naujai priimamų darbuotojų įvadinis instruktavimas;
 • Darbuotojų ir darbdavio įgaliotų asmenų mokymų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais įmonių viduje organizavimas ir vykdymas;
 • Dalyvavimas nelaimingų atsitikimų darbe tyrime;
 • Dalyvavimas darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje;
 • Profesinės rizikos vertinimo darbų organizavimas;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso pildymas;
 • Jūsų įmonės interesų gynimas.

Susisiekite su mumis Jums rūpimais klausimais

Mes Jums padėsime