APLINKOSAUGOS PROJEKTAI

APLINKOSAUGOS PROJEKTAI

APLINKOSAUGOS PROJEKTAI

Ilgametė patirtis ir profesionalumas teikiant paslaugas aplinkosaugos srityje klientams leidžia pasiūlyti pačius tinkamiausius sprendimus, kurie suteikia ilgalaikę naudą aplinkai, visuomenei bei verslui.

Platus paslaugų spektras teikiamas vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo projektuose. Rokvesta aplinkosaugos specialistai atlieka įvairius aplinkos tyrimus, poveikio aplinkai bei strateginių pasekmių aplinkai vertinimus.

 • Aplinkosauginės dokumentacijos rengimas;
 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (PAV) (atrankos, programos, ataskaitos);
 • Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) (atrankos, ataskaitos);
 • Poveikio įsteigtoms ar potencialioms “Natura 2000” teritorijoms nustatymas;
 • Techninių projektų aplinkosauginių aprašų rengimas;
 • Paraiškų taršos intergruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (TIPK) ar taršos leidimui gauti ar pakeisti rengimas;
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių raglamentų rengimas;
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planų rengimas;
 • Ūkio subjektų aplinkos monotoringo programų rengimas;
 • Paraiškų registruotis atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR) rengimas;
 • Paraiškų pavojingų atliekų tvarkymo licencijai išduoti ar koreguoti jos priedą rengimas;
 • Prašymų įrašyti į turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų;
 • Sąrašų pildymas;

Susisiekite su mumis Jums rūpimais klausimais

Mes Jums padėsime