NUOTEKŲ TVARKYMAS

NUOTEKŲ TVARKYMAS

Vanduo gali būti užteršiamas mineralinėmis ir organinėmis medžiagomis, kurios blogina vandens kokybę. Didžiausi teršėjai yra pramonės įmonės, kurių veikloje ir susidaro pagrindiniai nuotekų kiekiai. Vandens telkinių apsaugos problemos glaudžiai susijusios su nuotekų, išleidžiamų į vandens telkinius  valymu.

Siekiant išvalyti vandenį ir sušvelninti teršalų daromą žalą, pagrindinį dėmesį reikėtų skirti ne tik įmonių nuotekų valymo įrenginių statybai bei rekonstrukcijai, bet ir jų eksploatacijai, priežiūrai ir aptarnavimui.

Nuo 2008 metų UAB „Rokvesta“ aplinkotvarkos padalinys eksploatuoja AB „Rokiškio sūris“ nuotekų valymo įrenginius, kuriuose nuotekos yra valomos mechaniniu ir biologiniu būdu. Laboratorijoje yra kontroliuojami nuotekų valymo technologiniai procesai bei parametrai. Gauti rezultatai pateikiami bendrovės technologui ir operatoriams, pagal juos daromi techniniai sprendimai dėl valymo įrenginių eksploatacijos.

2009 metais UAB „Rokvesta“ Aplinkotvarkos padalinio laboratorija yra atestuota ir turi Leidimą Nr.1AT-199 atlikti taršos šaltinių ir teršalų matavimus ir tyrimus kitiems ūkio subjektams bei laboratorijoje atliekami nuotekų tyrimai.

Prižiūrime, aptarnaujame, įvertiname efektyvumą, atliekame laboratorinę kontrolę prieš ir po nuotekų valymo: individualiuose namuose, sodybose, sodų bendrijose, įmonėse ir kt. esančius valymo įrenginius.

UAB „Rokvesta“ įmonės tikslas: nuotekas išvalyti taip, kad poveikis vandens telkiniams būtų minimalus, o gamybines nuotekas išvalyti taip, kad jas būtų galima grąžinti į gamybos procesą.

Susisiekite su mumis Jums rūpimais klausimais

Mes Jums padėsime