ATLIEKŲ TVARKYMAS

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nežinote, ką daryti su maisto atliekomis, sugedo realizuojama produkcija, o galbūt VMVT nustačiusi trūkumus priėmė sprendimą  uždrausti produktų tiekimą rinkoje? UAB „Rokvesta“  gali Jums padėti!

UAB „Rokvesta“  maisto atliekų surinkimo ir utilizavimo rinkoje dirba daugiau nei 10 metų. Įmonė įregistruota atliekų tvarkytojų valstybės registre: (REOBJ0013678) bei turi veterinarinio patvirtinimo Nr.LT26-73-001, LT33-73-001.  Šiuo metu tvarkome maisto atliekas surinktas iš visos Lietuvos Respublikos teritorijos: maitinimo įstaigų (valgyklų, kavinių, restoranų ir kt.) kepyklėlių, parduotuvių, logistikos centrų.

Įmonėms, maitinimo įstaigoms siūlome lengviau išspręsti maisto atliekų problemą: 3-ios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, augalinės kilmės atliekų, maistinio aliejaus bei riebalų ar pasibaigusio galiojimo produktų, muitinėse sulaikytų prekių ir kt. surinkimą, tvarkymą ir sunaikinimą.

Visada atsižvelgiame į kliento poreikius, maršrutus dėliojame Jiems patogiu laiku. Savo klientus aprūpiname suženklinta, dezinfekuota, sandaria tara. Talpą pritaikome pagal poreikius ir susidariusių atliekų kiekius.

Surinkdami atliekas, pasirūpiname atitinkamų institucijų patvirtintais galiojančiais važtaraščiais, kuriuos mūsų vairuotojas- ekspeditorius įteikia klientui ir padeda juos užpildyti.  Maisto atliekų apskaitą tvarkome vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ( teikiame ataskaitas VMVT,  vedame apskaitą GPAIS sistemoje). Kiekvieno maisto atliekų išvežimo metu formuojame lydraščius GPAIS sistemoje, tad mūsų klientui tereikia lydraštyje pažymėti „vykdyti vežimą“. Klientus visada mielai konsultuojame: maisto atliekų utilizavimo, apskaitos dokumentų, GPAIS sistemos klausimais. Kainos atžvilgiu, esame konkurencingi rinkoje ir savo klientams galime pasiūlyti prieinamą kainą.

ŠALUTINIAI GYVŪNINIAI PRODUKTAI

3 kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai (ŠGP):

 • Viešojo maitinimo atliekos
 • Nužudyti vienadieniai viščiukai
 • Kailiai ir odos
 • Paskerstų gyvulių dalys
 • Žuvis ir jos produktai
 • Kiaušiniai ir jų produktai
 • Gyvūninės kilmės maisto produktai
 • Maistinis aliejus ir riebalai
 • Žaliavinis pienas

Gyvūninės kilmės maisto atliekas (3 kategorijos ŠGP) surenkame talpyklose: (35, 120 ir 240 litrų), kurios yra paženklintos, plaunamos ir dezinfekuojamos pagal patvirtintus reikalavimus.

Klientams išduodami dokumentai patvirtinantys, dėl atliekų surinkimo, sunaikinimo bei tvarkymo. Prireikus visada pakonsultuojame ataskaitų ruošimo ir apskaitos vedimo klausimais.

AUGALINĖS KILMĖS ATLIEKOS

Augalinės kilmės atliekos:

 • Maisto papildai
 • Miltai
 • Daržovės
 • Vaisiai
 • Duonos kepiniai
 • Uogos
 • Grybai ir kt.

Surenkame netinkamas vartoti, pasibaigusio galiojimo, užterštas draudžiamais priedais augalinės kilmės atliekas. Šios rūšies atliekas kaip šalutinius gyvūninius produktus (ŠGP) reikia rūšiuoti į atskiras talpas. Mes Jums siūlome pagal visus reikalavimus suženklintą ir dezinfekuotą tarą (35, 120 ir 240 litrų) skirtą tik augalinės kilmės atliekoms. Išduodame augalinės kilmės atliekų perdavimo deklaraciją.

MAITINIMO ĮSTAIGŲ ATLIEKOS

Visos Lietuvoje veikiančios maitinimo įstaigos: švietimo įstaigų valgyklos, ligoninės, kavinės, restoranai ir kt.  bioskaidžias atliekas privalo rūšiuoti pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus. Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano pakeitimai 2012 m. gruodžio mėn. 1 d. 120 sprendimu numato, kad įmonės, kurių ūkinėje komercinėje veikloje susidaro biologiškai skaidžios gamybos atliekos, įskaitant viešojo maitinimo ir kitose įstaigose susidarančias maisto ruošimo atliekas, netinkamus vartoti maisto produktus, privalo jų nemaišyti su kitomis atliekomis.

Dažniausiai susidarančios maitinimo įstaigose atliekos:

 • 3 kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai (ŠGP)
 • Maisto ruošimo ir virtuvės atliekos
 • Augalinės kilmės atliekos
 • Panaudotas maistinis aliejus ir riebalai
 • Pasibaigusio galiojimo produktai

Mes Jums siūlome kokybišką aptarnavimą, nemokamai duodame ir keičiame suženklintą ir dezinfekuotą tarą (35, 120 ir 240 litrų). Surenkame atliekas atsižvelgdami pagal Jūsų poreikį, bei duodamų atliekų kiekį. Surinkdami atliekas, pasirūpiname atitinkamų institucijų patvirtintais galiojančiais važtaraščiais bei prireikus išduodami atliekų sunaikinimo aktai. Esant neaiškumams, visada pakonsultuojame ataskaitų ruošimo ir apskaitos vedimo klausimais.

MAISTINIS ALIEJUS IR RIEBALAI

Kiekvienoje maitinimo įstaigoje ruošiant maistą naudojamas aliejus. Neretai panaudotas visų rūšių aliejus šalinamas netinkamu būdu, išpilamas į buitinių atliekų konteinerius ar tiesiog į kanalizaciją, o tai gali užtraukti ne tik papildomas išlaidas, bet ir baudžiamąją atsakomybę. Stengdamiesi dėl savo klientų panaudotą maistinį aliejų ir riebalus surenkame iš restoranų, kavinių, greito maisto užkandinių ir kt. maisto gaminimo vietų. Duodame nemokamai atitinkamai suženklintas, dezinfekuotas ir sandarias talpas (35 ir 120 litrų). Išrašome VMVT patvirtintą perdavimo dokumentą.

Susisiekite su mumis Jums rūpimais klausimais

Mes Jums padėsime