PASIŪLYMAI ĮMONĖMS

PASIŪLYMAI ĮMONĖMS

Autoservisams

Įmonėms, vykdančioms transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, siūlome:

 • Pildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą GPAIS sistemoje;
 • Užpildyti ir teikti atsakingai institucijai veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaraciją;
 • Pildyti cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę;
 • Rengti ir teikti atsakingai institucijai informacinėje sistemoje AIVIKS duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas;
 • Padėti pagal reikalavimus rūšiuoti atliekas bei suženklinti pavojingųjų atliekų talpas pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
 • Atstovauti įmonę aplinkosauginiuose patikrinimuose;
Gamintojams ir importuotojams

Alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir importuotojai

 • Registravimas gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • Gaminių apskaitos vedimo tvarkos nustatymas įmonėje;
 • Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos vedimas GPAIS sistemoje;
 • Metinės apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitos pildymas ir pateikimas aplinkos apsaugos agentūrai;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos pildymas;
 • Atstovauti įmonę aplinkosauginiuose patikrinimuose;
 • Konsultuoti aplinkosauginiais klausimais.


Gaminiais pripildytos pakuotės gamintojai ir importuotojai

 • Registravimas gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • Pakuočių apskaitos vedimas GPAIS sistemoje;
 • Parengti įmonės gaminių (pakuotės) apskaitos vedimo tvarką;
 • Prekinių vienetų (gaminių) pirminės, antrinės ir tretinės pakuotės sąrašo sudarymas;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos pildymas;
 • Atstovauti įmonę aplinkosauginiuose patikrinimuose;
 • Konsultuoti aplinkosauginiais klausimas.
ENTP ardytojams

Įmonėms, planuojančioms ardyti eksploatuoti netinkamas transporto priemones, siūlome parengti reikalingus aplinkosauginius dokumentus:

 • Atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo;
 • Parengti paraišką Taršos leidimui gauti (pakeisti);
 • Parengti Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą;
 • Parengti Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą;
 • Parengti Paraišką registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR);
 • Parengti Paraišką Pavojingų atliekų tvarkymo licencijai išduoti (koreguoti).

Įmonėms, ardančioms eksploatuoti netinkamas transporto priemones, siūlome nuolatinę aplinkosauginę priežiūrą:

 • Pildyti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalus GPAIS sistemoje;
 • Padėti pagal reikalavimus rūšiuoti atliekas bei suženklinti pavojingųjų atliekų talpas pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
 • Reikalingų įsakymų parengimas;
 • Atstovauti įmonę aplinkosauginiuose patikrinimuose;
 • Informuoti apie aplinkosauginių dokumentų, susijusių su vykdoma veikla, pasikeitimus.

Susisiekite su mumis Jums rūpimais klausimais

Mes Jums padėsime