Biomasė – žaliava biodujų gamybai.

Tai stabilizuotas, homogenizuotas, 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų ir kitų biologiškai skaidžių atliekų mišinys, paruoštas biodujų gamybai. Be pavojingų cheminių medžiagų. Gamybos pajėgumas – 40 m3/sav.

Natūralioje medžiagoje:
• pH H2O – 4-6 (rūgštinis)
• pH KCl – 4-6 (rūgštinis)
• Sausa medžiaga (%) – 15-25
• Organinė medžiaga (%) – 14-20
• Bendras azotas (N) (mg/kg) – 4500-5500
• Azotas tirpus vandenyje (mg/kg) – 350-450
• Bendras fosforas (P) (mg/kg) – 1000-1500
• Fosforas tirpus vandenyje (mg/kg) – 1000-1500
• Bendras kalis (K) (mg/kg) – 150-250
• Kalis tirpus vandenyje (mg/kg) – 1200-2000
• Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS (mg O2/l)) – 150-250 tūkst.
• Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7 (mg O2/l)) – 100-150 tūkst.

Sausoje medžiagoje:
Organinė anglis (%) – 9-12

Perdavimas vykdomas pagal LR VMVT ir Komisijos reglamento (ES) 142/2011 reikalavimus.