Šių metų liepos 13 d. sukako 10 metų, kai buvo įregistruota nauja įmonė UAB „Rokvesta“. Šia proga sveikiname visus: įmonės vadovą, bendrovės darbuotojus, akcininkus, įmonės klientus, betarpiškai prisidėjusius prie įmonės klestėjimo ir garsinimo.

Už šiandienos sėkmę turime dėkoti esamiems ir bendrovėje dirbusiems darbuotojams, kurie savo patirtimi, triūsu, atsakingu darbu prisidėjo prie UAB „Rokvesta“ įmonės istorijos kūrimo.
Širdingai linkime visokeriopos gerovės, veržlumo ir lūkesčių įgyvendinimo.

Tegul ateinantis metai būna dosnus sumanymų, kupini iššūkių, turtingi gerų darbų ir prasmingų siekių. Pasidžiaugti tuo ką nuveikėme ir pasiekėme įmonės darbuotojus kviečiame į gražią šventę šių metų rudenį (lapkričio 26 d.).

Administracija