Informuojame, kad 2017 m. liepos 11 d. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) paskelbs kvietimą fiziniams asmenims teikti projekto registracijos formas paramai gauti pagal klimato kaitos specialiąją programą. Bus skelbiamas vienas kvietimas priemonei „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą“. Platesnė informacija pateikiama LAAIF internetinėje svetainėje (čia).

UAB „Rokvesta“ teikia konkusultacijas, rengia dokumentus Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) paramai gauti (paraiškų ir projektų galutinio įgyvendinimo ataskaitų rengimas).

Susidomėję galite kreiptis el. paštu: vilnius@rokvesta.lt arba telefono nr. : +370 656 34063