Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) nuo 2019 liepos 15 d. iki 2019 m. rugsėjo 16 d. skelbia kvietimą juridiniams asmenims teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“. Daugiau informacijos: čia.

UAB „Rokvesta“ rengia dokumentus Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) paramai gauti (paraiškų ir projektų galutinio įgyvendinimo ataskaitų rengimas).
Susidomėję galite kreiptis:
elektroniniu paštu: saimonas@rokvesta.lt;
telefono numeriu: +370 656 34063.