Šių metų kovo 7 d. Aplinkos ministro įsakymu buvo patvirtinta Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmata. Pagal ją šiemet numatyta investuoti rekordinę 134 mln. Eurų sumą. Aplinkos projektų valdymo agentūra kvietimą teikti paraiškas šioms investicijoms gauti numato paskelbti iki liepos vidurio. Daugiau informacijos: čia

Šiemet numatoma priiminėti paraiškas pagal šias priemones:

  • Individualiems (vieno-dviejų butų) gyvenamiesiems namams modernizuoti.
  • Atsinaujinančių energijos išteklių diegimui individualiuose namuose.
  • Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės paskirties pastatuose.
  • Dalinei daugiabučių renovacijai, kai atnaujinamos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos.
  • Planuojamos investicijos ir transporto sektoriaus taršai mažinti. Numatoma 15 mln. eurų skirti atsinaujinančiu ir alternatyviu kuru varomoms transporto priemonėms ir jų infrastruktūrai plėtoti, o 30 mln. eurų skirti gyventojams atsisakantiems taršių automobilių.

UAB „Rokvesta“ teikia konsultacijas, rengia dokumentus Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) paramai gauti (paraiškų ir projektų galutinio įgyvendinimo ataskaitų rengimas).  El. paštas: saimonas@rokvesta.lt;  telefono nr.: +370 656 34063.