ATLIEKŲ TVARKYMAS

UAB „Rokvesta“ įregistruota atliekų tvarkytojų valstybės registre: (REOBJ0013678) bei turi veterinarinio patvirtinimo Nr.LT26-73-001, LT33-73-001. Šiuo metu tvarkome maisto atliekas surinktas iš maitinimo įstaigų (valgyklų, kavinių, restoranų ir kt.), parduotuvių, logistikos centrų visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įmonėms, maitinimo įstaigoms siūlome lengviau išspręsti maisto atliekų surinkimo ir sunaikinimo problemą.

Visada atsižvelgiame į kliento poreikius, maršrutus dėliojame Jums patogiu laiku. Savo klientus aprūpiname suženklinta, dezinfekuota, sandaria tara, talpą pritaikome pagal Jūsų poreikius ir gaunamų atliekų kiekius. Atvykęs pas Jus, vairuotojas- ekspeditorius paims atliekas ir įteiks Jums atliekų perdavimo važtaraštį, kuris atitinka visus VMVT patvirtintus reikalavimus.

Šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų (PŠGP) važtaraštyje ar atliekų deklaracijoje (važtaraščio rūšis priklauso nuo atliekos kilmės) užregistruojamas atliekų paėmimo laikas, data, kiekis, rūšis. Patikrinus dokumentus pirminiame atliekų apskaitos duomenų žurnale įvedami įrašai pagal gautus dokumentus, mėnesio gale pateikiami kiekiai vietiniai veterinarijos tarnybai.

ŠALUTINIAI GYVŪNINIAI PRODUKTAI

3 kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai (ŠGP):

 • Viešojo maitinimo atliekos
 • Nužudyti vienadieniai viščiukai
 • Kailiai ir odos
 • Paskerstų gyvulių dalys
 • Žuvis ir jos produktai
 • Kiaušiniai ir jų produktai
 • Gyvūninės kilmės maisto produktai
 • Maistinis aliejus ir riebalai
 • Žaliavinis pienas

Gyvūninės kilmės maisto atliekas (3 kategorijos ŠGP) surenkame talpyklose: (35, 120 ir 240 litrų), kurios yra paženklintos, plaunamos ir dezinfekuojamos pagal patvirtintus reikalavimus.

Klientams išduodami dokumentai patvirtinantys, dėl atliekų surinkimo, sunaikinimo bei tvarkymo. Prireikus visada pakonsultuojame ataskaitų ruošimo ir apskaitos vedimo klausimais.

AUGALINĖS KILMĖS ATLIEKOS

Augalinės kilmės atliekos:

 • Maisto papildai
 • Miltai
 • Daržovės
 • Vaisiai
 • Duonos kepiniai
 • Uogos
 • Grybai ir kt.

Surenkame netinkamas vartoti, pasibaigusio galiojimo, užterštas draudžiamais priedais augalinės kilmės atliekas. Šios rūšies atliekas kaip šalutinius gyvūninius produktus (ŠGP) reikia rūšiuoti į atskiras talpas. Mes Jums siūlome pagal visus reikalavimus suženklintą ir dezinfekuotą tarą (35, 120 ir 240 litrų) skirtą tik augalinės kilmės atliekoms. Surenkame atliekas atsižvelgdami pagal poreikį. Išduodame augalinės kilmės atliekų perdavimo deklaraciją.

MAITINIMO ĮSTAIGŲ ATLIEKOS

Visos Lietuvoje veikiančios maitinimo įstaigos: švietimo įstaigų valgyklos, ligoninės, kavinės, restoranai ir kt.  bioskaidžias atliekas privalo rūšiuoti pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus. Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano pakeitimai 2012 m. gruodžio mėn. 1 d. 120 sprendimu numato, kad įmonės, kurių ūkinėje komercinėje veikloje susidaro biologiškai skaidžios gamybos atliekos, įskaitant viešojo maitinimo ir kitose įstaigose susidarančias maisto ruošimo atliekas, netinkamus vartoti maisto produktus, privalo jų nemaišyti su kitomis atliekomis.

Dažniausiai susidarančios maitinimo įstaigose atliekos:

 • 3 kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai (ŠGP)
 • Maisto ruošimo ir virtuvės atliekos
 • Augalinės kilmės atliekos
 • Panaudotas maistinis aliejus ir riebalai
 • Pasibaigusio galiojimo produktai

Mes Jums siūlome kokybišką aptarnavimą, nemokamai duodame ir keičiame suženklintą ir dezinfekuotą tarą (35, 120 ir 240 litrų). Surenkame atliekas atsižvelgdami pagal Jūsų poreikį, bei duodamų atliekų kiekį. Klientams išduodami VMVT patvirtinti atliekų perdavimo važtaraščiai, prireikus išduodami atliekų sunaikinimo aktai. Esant neaiškumams, visada pakonsultuojame ataskaitų ruošimo ir apskaitos vedimo klausimais.

MAISTINIS ALIEJUS IR RIEBALAI

Kiekvienoje maitinimo įstaigoje ruošiant maistą naudojamas aliejus. Neretai panaudotas visų rūšių aliejus šalinamas netinkamu būdu, išpilamas į buitinių atliekų konteinerius ar tiesiog į kanalizaciją, o tai gali užtraukti ne tik papildomas išlaidas, bet ir baudžiamąją atsakomybę. Stengdamiesi dėl savo klientų panaudotą maistinį aliejų ir riebalus surenkame iš restoranų, kavinių, greito maisto užkandinių ir kt. maisto gaminimo vietų. Duodame nemokamai atitinkamai suženklintas, dezinfekuotas ir sandarias talpas (35 ir 120 litrų). Išrašome VMVT patvirtintą perdavimo dokumentą.

Susisiekite su mumis Jums rūpimais klausimais

Mes Jums padėsime