APVA PARAIŠKOS

Dokumentų Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) paramai gauti rengimas (paraiškų ir projektų galutinio įgyvendinimo ataskaitų rengimas) pagal:
• Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programą;
• Atliekų tvarkymo programą;
• Klimato kaitos specialiąją programą.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos finansavimo kryptys:
vandenų apsauga, aplinkos oro apsauga, prevenciniai projektai.

Atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojami projektai:
susiję su aplinkos taršos mažinimu ir taršos prevencija atliekomis, finansuojant atliekų tvarkymo sistemų kūrimą, funkcionavimą ir vystymą, įskaitant ir investicinių projektų įgyvendinimą, visuomenės ir savivaldybių darbuotojų mokymą, švietimą ir informavimą atliekų tvarkymo klausimais, teikiant dotacijas savivaldybėms ir subsidijas ūkio subjektams.

Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojami projektai:
susiję su klimato kaitos padarinių švelninimu (išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimu) ir prisitaikymu prie klimato kaitos pokyčių.

Platesnė informacija: čia

Susisiekite su mumis Jums rūpimais klausimais

Mes Jums padėsime