Dėmesio!
Aplinkos projektų valdymo agentūra iki liepos mėnesio vidurio numato paskelbti kvietimą fiziniams asmenims teikti projekto registracijos formas paramai gauti pagal klimato kaitos specialiąją programą. Numatyta parama: privačių gyvenamųjų namų modernizavimui, taip pat atsinaujinančių energijos išteklių diegimui privačiuose ir visuomeniniuose pastatuose. Daugiau informacijos čia.

UAB „Rokvesta“ teikia konsultacijas, rengia dokumentus Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) paramai gauti (paraiškų ir projektų galutinio įgyvendinimo ataskaitų rengimas).
Susidomėję galite kreiptis el. paštu: saimonas@rokvesta.lt arba telefono nr.: +370 656 34063